رسول الله(ص) فرمودند:

خداوند از برای برادرم علی(ع) فضایلی قرار داده است که از بسیاری به شمار در نمی آیند.

پس کسی که یک فضیلت از فضایل برادرم علی(ع) ذکر کند و به آن اقرار داشته باشد,خداوند می آمرزد سیئات او را و کسی که بنویسد فضیلتی از فضایل برادرم علی(ع) را ملائکه برای او استغفار می کنند مادامی که از آن کتاب اثری باقی باشد و کسی که گوش بدهد به فضیلتی از فضایل او, خداوند بیامرزد آن گناه او را که به شنیدن او صادر شده و کسی که نظر کند به کتابی از فضایل او خداوند بیامرزد برای او آن گناه را که به دیدن از او صادر شده.

و بعد از آن فرمود:

نظر کردن به علی(ع) عبادت و یاد کردن او عبادت است و خداوند قبول نمی کند ایمان هیچ بنده را مگر به ولایت او و بیزاری از دشمنان او.

رسول خدا (ص) چه زیبا فرمودند:

«اگر تمام درختان قلم شوند، تمام دریاها مرکب و تمام انس و جن کاتب ،
باز هم نمی‏توانند ذره‏ای از فضایل علی را بنویسند».

 کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست      که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند.