این مجموعه دارای ۷ اپیزود است و در آن به رفتار حیوانات و طبیعت در قبال اتفاق‌های مختلف از نزدیک مشاهده و بررسی می شود ، که شما میتوانید سری کامل این مجموعه را در 7 قسمت 350 مگابایتی از سرورهای پر قدرت دانلود 20 به راحتی و به صورت رایگان دانلود کنید .

BBC: Supernatural – The Unseen Powers of Animals [Complete Series]

اپیزودهای مختلف این مجموعه:

قسمت 1: ادراک خارج از احساس (Extrasensory Perception)
قسمت 2: محدوده بیرونی (Outer Limits)
قسمت 3: نیروهای پنهان ( Hidden Forces )
قسمت 4: توقف زمان (Time Warp)
قسمت 5: اتفاقات نادر ( Paranormal )
قسمت 6: برخورد نزدیک ( Close Encounters )

قسمت 7: ستاره های بزرگ ( Supernatural Superstars )

فراطبیعی یا فراسرشتی یا ماوراءالطبیعه به مسائل یا پنداشته‌های جادویی، دینی یا نیروهای ناشناخته‌ای اطلاق می‌گردد که در شرایط عادی دریافتنی نباشند و تنها از روی آثارشان تشخیص‌ پذیر باشند. «فراهنجار» واژه دیگری که گاه برای رساندن این معنی به کار می‌رود.

بر خلاف نیروهای طبیعی، وجود چنین نیروهای فراطبیعی (که در اذهان بسیاری باورپذیر قلمداد می‌شوند)، از طریق روش علمی بازنمودنی و اثبات‌پذیر نیست.

مابعدالطبیعه:

متافیزیک یا مابعدالطبیعه (به انگلیسی: Metaphysics)، تفاوت آشکاری با «فراطبیعی» (ماوراءاطبیعه) دارد. اما در بسیاری موارد به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند.

متافیزیک که در واقع ریشه و موضوع اصلی فلسفه محسوب می‌شود، به بحث در مورد مطلق وجود یا وجود بدون هیچ قید و شرط می‌پردازد. محققان متافیزیک به بررسی علل اولیه می‌پردازند.

نباید مابعدالطبیعه را با ماوراءالطبیعه اشتباه گرفت چرا که مابعدالطبیعه علم به احوال موجودات «از جهت وجود داشتن آنها» است، صرفاٌ از آن جهت که هستند و وجود دارند. اما «ماوراءالطبیعه» مرتبه‌ای از عالم هستی است که ورای طبیعت و جهان مادی و محسوس در نظر گرفته می‌شود.