بازی 2048 شايد يک بازي گرافيکي و يا full HD نباشد اما بتواند ساعت ها شما را به خود مشغول کند، البته اين ويژگي را بيشتر بازي هاي فکري دارند، اما در مورد 2048 بايد بگويم که يک جدول 4×4 که از گوشه هاي مختلف آن توان هاي مختلفي از 2 ظاهر مي شود شما هم بايد اعداد مشابه را به هم وصل کنيد تا به 2048 يعني توان 11 عدد 2 برسيد.
به نظر ساده مي آيد ولي به همين سادگي هم نيست، اين بازي که توسط جواني 19 ساله طراحي شده تا به امروز توانسته صدرنشين فروشکاه هاي عرضه نرم افزار هاي موبايل شود.سایت دانلود 20 این بازی را برای کاربران عزیز بر روی سایت قرار داده است تا پس از دانلود و نصب این بازی لحظات خوشی را با آن سپری کنید..

 

 بازی 2048

 بازی 2048

بازی فکری

بازی فکری

بازی فکری