شما با بازی Rolling Coins تجربه به یاد ماندنی را در ماشین آبنبات ها خواهید داشت و با جمع آوری ستاره ها به مراحل بعد بروید.

و بازی خود را با قرار دادن یک سکه در ماشین آبنبات ها شروع کنید این اولین بازی است

که با این موضوع ساخته شده و ابتکاری از شرکت Kakarod Interactive میباشد.

ویژگی های بازی :

۱-گرافیکی عالی و جلوه های صوتی

۲-گرفتن امتیاز بالا با جمع آوری ستاره ها

۳-تنوع در طعم و رنگ  آبنبات ها

 

سکه نورد

سکه نورد

سکه نورد

سکه نورد

سکه نورد