حتما برای اینکه یه متن زیبا داشته باشید نیاز به فونت های زیبا نیز دارید. مجموعه ای که هم اکنون پیش روی شماست انتخاب بهترین فونتهای فارسی است. و همچنین چند فونت زیبا و ساده نستعلیق که بدون هیچ نرم افزار خاصی می توانید در word و غیره تایپ کنید، هم برای دانلود قرار می دهیم.