کارت ها (Cards) برنامه ای برای همه نیازمندی های شماست و سعی شده است با ارائه بستری ساده و کاربر پسند به تمام نیازمندی های کاربران اهمیت داده شود.

در این برنامه با موضوعات متنوعی روبرو خواهید شد یا به عبارت دیگر دسته کارت هایی با موضوع:
آشپزی
سرگرمی
ورزش
موسیقی
فوتبال


پیامک
ادبیات
کنکور
جغرافی
طنز
انگلیسی
هنر
و ده ها موضوع دیگر